آلبرت بیرشتات یکی از هنرمند هنر نقاشی است که در به تصویر کشیدن آثار خود از مکتب هنری  هادسون ریور استفاده می کرد . اور در سال 1830 در زولینگن  آلمان به دنیا آمد .

آلبرت بیرشتات با توجه به مکتب هنری  هادسون ریور به غرب ایالات متحده آمریکا سفر کرد تا در آن جا از منظره های طبیعی و پارک های ملی نقاشی بکشد .

سرانجام او در سال 1902 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا  در گذشت . 

در این جا می توانید با تعدادی از آثار نفیس آلبرت بیرشتات آشنا شده و خرید چند جانبه از آنها را داشته باشید .

خرید آثار آلبرت بیرشتات

جهت خرید سفارشی هر کدام از آثار آلبرت بیرشتات شرایط خرید سفارشی را مطالعه کنید .

نقاشی پارک استس و قله لانگس . 1876

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه هنر  شهر دنور ، ایالت کلرادو  واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (248.9× 157.4) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

پارک استس و قله لانگس . 1876

نقاشی ساحل دریای فیروزه (دریای زمرد) . 1878

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  :  موزه هنری ریچارد و جین مانوگیان ، جزیره مکیناک  ، ایالت میشیگان واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (163.8× 108) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

ساحل دریای فیروزه (دریای زمرد).1878

نقاشی در میان کوههای سیرا نوادا ، کالیفرنیا . 1868

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه هنر آمریکایی اسمیتسونیان شهر واشنگتن دی سی واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (305× 183) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

در میان کوههای سیرا نوادا ، کالیفرنیا . 1868

نقاشی قایق های ماهیگیری در کاپری . 1857

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه هنرهای زیبا شهر بوستون ، ایالت ماساچوست واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (49.85× 33.97) سانتی متر   

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

قایق های ماهیگیری در کاپری . 1857

نقاشی چشمه کالیفرنیا .1875

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  :موزهٔ د یانگ ،  پارک گلدن گیت شهر سان فرانسیسکو ،  ایالت کالیفرنیا  واقع در کشور ایالات متحده آمریکا

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (264.2× 187.3) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

چشمه کالیفرنیا . 1875

نقاشی درختان غول پیکر ردوود کالیفرنیا . 1874

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه برکشایر شهر پیتزفیلد ، شهرستان برکشایر ایالت ماساچوست واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (109.22× 133.35) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

درختان غول پیکر ردوود کالیفرنیا . 1874

نقاشی گوزن در گوسنولد . 1858

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه نهنگ های  شهر نیو بدفورد ، ایالت ماساچوست واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (128.6× 76.8) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

گوزن در گوسنولد . 1858

نقاشی هندی ها با نیزه ماهیگیری . 1862

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه هنرهای زیبا شهر هیوستون ، ایالت تگزاس واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (74.3× 48.9) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

هندی ها با نیزه ماهیگیری . 1862

نقاشی دریاچه تاهو . 1868

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه هنر  دانشگاه هاروارد شهرکمبریج ایالت ماساچوست واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (40.6× 33) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

دریاچه تاهو . 1868

نقاشی نور در جنگل

زمان خلق آن در دسترس نیست .

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : یک مجموعه خصوصی 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (107× 132) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

نور در جنگل

نقاشی کوه کورکوران . 1877

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : نگارستان ملی هنر آمریکا ر شهر واشنگتن دی سی واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (243.4× 154.2) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

کوه کورکوران . 1877

نقاشی تپه های یوسمیتی . 1867

جنبش هنری : هادسون ریور

محل نگهداری  : کتابخانه و گالری هنری سنت جانسبری آتن شهر سنت جانزبری  ، ایالت ورمانت واقع در کشور ایالات متحده آمریکا

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (460× 300) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

تپه های یوسمیتی . 1867

نقاشی پیوجت ساند در ساحل اقیانوس آرام . 1870

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه هنر سیاتل در شهر سیاتل ، ایالت واشینگتن واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (208.3× 133.4) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

پیوجت ساند در ساحل اقیانوس آرام . 1870

نقاشی منظره کوه راکی . 1870

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : کاخ سفید شهر واشینگتن دی سی واقع در کشور کشور ایالات متحده آمریکا

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (139.1× 93) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

منظره کوه راکی . 1870

نقاشی سیرا نوادا . 1873

 جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه هنرهای آمریکایی خانه رینولدا شهر وینستون سِیلم ، ایالت کارولینای شمالی واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (143.55× 97.79) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

سیرا نوادا . 1873

نقاشی آخرین بوفالو . 1888

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : مرکز بوفالو بیل غرب شهر کودی ،  ایالت کارولینای شمالی واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (302.9× 181) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

آخرین بوفالو . 1888

نقاشی کوههای راکی ​​، قُله لندر . 1863

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه متروپولیتن شهر  نیویورک واقع در کشور کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (306.7× 186.7) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

کوههای راکی ​​، قله لندر . 1863

نقاشی دره یوسیمیتی . 1864

 جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه هنرهای زیبا شهر بوستون ،  ایالت کارولینای شمالی واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (48.89× 30.16) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

دره یوسیمیتی . 1864

نقاشی دره یوسیمیت ، پارک یوسیمیتی . 1868

جنبش هنری :هادسون ریور

محل نگهداری  : موزه شهر اوکلند ، ایالت کالیفرنیا واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (137.1× 91.4) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

دره یوسمیت ، پارک یوسمیتی . 1868