ادوارد مونک از جمله مشهورترین نقاشان دنیا و از برترین استادان کشور نروژ به شمار می رود . او در سال 1863 در شهر آدلسبورگ واقع در کشور نروژ زاده شد . او در خلق آثار خود از سبک های چون  هیجان‌نمایی یا اکسپرسیونیسم ، امپرسیونیسم و نمادگرایی بهره می برد .

ادوارد مونک در طول دوران زندگی خود بسیار با درد و بیماری رو به رو بود و این موضوع بسیار در آثارش نمایان است. در واقع نقاشی های او بیشتر جنبه شخصی دارد .

با توجه به این که خانواده او مخالف نقاش شدن او بودن ولی او هنر نقاشی را با عشق انتخاب کرد و این راه را ادامه داد. به گفته خود ادوارد مونک او در نقاشی در تلاش بود که به شرح زندگی و معنا و مفهوم آن بپردازد .

در سال 1881 او توانست به مدرسهٔ سلطنتی هنر و طراحی شهر اسلو واقع در کشور نروژ راه پیدا کند و هنر را نزد استادانی چون جیکوب مونک و کریستیان کروگ بیاموزد . او همچنین برای تحکیم پایه های هنری خود به کشور های چون آلمان و فرانسه سفر داشته است .

در این جا می توانید با تعدادی از آثار نفیس ادوارد مونک آشنا شده و خرید چند جانبه از آنها را داشته باشید .

خرید آثار ادوارد مونک

جهت خرید سفارشی هر کدام از آثار ادوارد مونک شرایط خرید سفارشی را مطالعه کنید .

نقاشی جیغ . 1893

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : گالری ملی نروژ شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (73.5× 91) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

جیغ . 1893

نقاشی اضطراب . 1894

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (74× 94) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

اضطراب . 1894

نقاشی میز رولت در مونت . 1892

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (116× 74) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

میز رولت در مونت کارلو . 1892

نقاشی دو نفر . تنهایی ها . 1899

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ یا موزهٔ هنر مدرن شهر نیویورک در کشور ایالات متحده آمریکا

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (39.5× 55.7) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

دو نفر . تنهایی ها . 1899

نقاشی بوسه کنار پنجره . 1892

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزه ملی هنر شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (92× 73) سانتی متر   

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

بوسه کنار پنجره . 1892

نقاشی بوسه . 1897

جنبش هنری : هیجان‌نمایی 

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (81× 99) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

بوسه . 1897

نقاشی جدایی . 1896

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (96× 127) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

جدایی . 1896

نقاشی عشق و درد ( خون آشام ) . 1895

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (109× 91) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

عشق و درد (خون آشام) . 1895

نقاشی اسب در حال حرکت . 1912

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (120× 148) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

اسب در حال حرکت . 1912

نقاشی عصر در خیابان کارل یوهانس . 1892

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزه هنر شهر برگن واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (121× 84.5) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

عصر در خیابان کارل یوهانس . 1892

نقاشی چهار دختر در آسگاردسترند . 1903

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (111× 87) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

چهار دختر در آسگاردسترند . 1903

نقاشی ساکسگارد گاتا . 1882

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزه هنر شهر لیلهامر واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : اطلاعاتی در دسترس نیست  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

ساکسگارد گاتا . 1882

نقاشی دختران روی پل . 1902

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : مجموعه خصوصی 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (102.5× 101) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

دختران روی پل . 1902

نقاشی سلف پرتره  مونک . 1882

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (18.5× 26) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

سلف پرتره ادوارد مونک . 1882

نقاشی روز بهاری در خیابان کارل یوهانس . 1890

جنبش هنری : دریافتگری یا امپرسیونیسم

محل نگهداری  : گالری تصاویر شهر برگن واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (100× 80) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

روز بهاری در خیابان کارل یوهانس . 1890

نقاشی شب پر ستاره . 1924

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (119× 140) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

 

شب پر ستاره . 1924

نقاشی رقص زندگی . 1900

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزه ملی هنر شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (191× 125) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

رقص زندگی . 1900

نقاشی صدا / شب تابستان . 1896

جنبش هنری : هیجان‌نمایی و  نمادگرایی 

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (119.5× 90) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

صدا / شب تابستان . 1896

نقاشی پیچک قرمز . 1900

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (121× 119.5) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

پیچک قرمز . 1900

نقاشی فریدریش نیچه . 1906

جنبش هنری : هیجان‌نمایی 

محل نگهداری  : گالری تیل شهر استکهلم واقع در کشور سوئد 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (160× 201) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

فریدریش نیچه . 1906

نقاشی قرمز و سفید . 1900

جنبش هنری : هیجان‌نمایی 

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (129.5× 93.5) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

قرمز و سفید . 1900

نقاشی سنجاق سینه اوا مودوکی . 1903

جنبش هنری : هیجان‌نمایی

محل نگهداری  : موزهٔ مونک شهر اسلو واقع در کشور نروژ 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (53.2× 76) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  چاپ سنگی

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

سنجاق سینه اوا مودوکی . 1903