گوستاو کلیمت از جمله جزء مشهورترین هنرمندان دنیا به شما می رود . او اهل کشور اتریش بود و در کارهای خود سبک های هنری چون : نمادگرایی، هنر نو ، و جدایی وین را در نظر می گرفت .
گوستاو کلیمت سال 1862 در بومگارتن، امپراتوری اتریش از یک خانواده فقیر و پر جمعیت به دنیا آمد . پدر او یک زرگر طلا بود و این خود علتی است که گوستاو کلیمت در کار هایش از طلا استفاده کرده است .
او مانند سایر هنرمندان به کشیدن نقاشی های از زنان رو می آورد که این زنان قدیسان مذهبی نبودن بلکه از آشنایان و حامیان گوستاو کلیمت به شمار می آمدن و هنرمند نیز همه این کار ها را به صورت سفارشی انجام می داد .

در این جا می توانید با تعدادی از آثار نفیس گوستاو کلیمت آشنا شده و خرید چند جانبه از آنها را داشته باشید .

خرید آثار گوستاو کلیمت

جهت خرید سفارشی هر کدام از آثار گوستاو کلیمت شرایط خرید سفارشی را مطالعه کنید .

نقاشی بوسه . 1907

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : گالری کاخ بلودر شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:   (180× 180) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: رنگ رغن ، ورق طلا و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

 

 

بوسه . 1907

نقاشی پرتره آدل بلوخ باوئر اول . 1907

 سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو

محل نگهداری : گالری نیویورک شهر نیویورک واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:   (138× 138) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: رنگ رغن ، نقره و طلا بر روی کرباس

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

 

 

پرتره آدل بلوخ باوئر اول .1907

نقاشی زن تنها و منتظر . 1909

 سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : موزه هنرهای کاربردی وین شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (120× 200) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

 

 

زن تنها و منتظر(قسمتی از درخت زندگی ) . 1909

نقاشی درخت زندگی، سکلت زینتی. 1909

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : موزه هنرهای کاربردی وین شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:   (195× 120) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

 

 

نقاشی درخت زندگی، سکلت زینتی . 1909

نقاشی زن و مرد عاشق . 1909

 سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : موزه هنرهای کاربردی وین شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (120× 200) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

زن و مرد عاشق ( قسمتی از درخت زندگی ) .1909

نقاشی درخت زندگی، سکلت زینتی ( کامل) . 1909

 سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : موزه هنرهای کاربردی وین شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:   (595× 120) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

درخت زندگی، سکلت زینتی ( کامل) .1909

نقاشی عشق. 1865

 سبک هنری : نمادگرایی 

محل نگهداری : موزه تاریخ هنر وین شهر وین واقع در کشور اتریش

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (44× 60) سانتی متر   

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

عشق . 1895

نقاشی خیابان پارک شلوس کامر . 1912

سبک هنری : هنر نو 

محل نگهداری : گالری کاخ بلودر شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (110× 110) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

 

خیابان پارک شلوس کامر .1912

نقاشی مودا گرترود پریماوسی . 1912

 سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : موزه هنر متروپولیتن ، شهر نیویورک واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (110.5× 149.9) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

مودا گرترود پریماوسی . 1912

نقاشی پرتره امیلی فلوژ . 1902

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : موزه وین شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: ( 80× 175) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

پرتره امیلی فلوژ . 1902

نقاشی بانوی با طرفدار . 1918

سبک هنری : هنر نو 

محل نگهداری : یک مجموعه خصوصی 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (99× 99) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

بانوی با طرفدار . 1918

نقاشی کلاه پر سیاه. 1910

سبک هنری : هنر نو 

محل نگهداری : مجموعه خصوصی 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (63× 79) سانتی متر   

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

کلاه پر سیاه . 1910

نقاشی هیگیه‌یا . 1907

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو

محل نگهداری : احتمالا در یک مجموعه خصوصی یا دانشگاه پزشگی وین در کشور اتریش

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (64× 32) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

هیگیه‌یا . 1907

نقاشی شوالیه طلایی 1 . 1903

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : سالنی در ساختمان جدایی شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: اطلاعاتی دقیق در دسترس نیست . 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

شوالیه طلایی . 1903

نقاشی باغ آفتابگردان . 1907

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : گالری کاخ بلودر شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (110× 110) سانتی متر   

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

باغ آفتابگردان . 1907

نقاشی مارگارت استونبورو-ویتگنشتاین . 1905

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : گالری پیناکوتک شهر مونیخ واقع در کشور آلمان 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (90× 180) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

مارگارت استونبورو-ویتگنشتاین . 1905

نقاشی پرتره آدل بلوخ باوئر دوم . 1912

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : در یک  مجموعه خصوصی

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (190× 120) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

پرتره آدل بلوخ باوئر دوم . 1912

نقاشی پرتره ماری مونک . 1918

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : موزه هنر لنتوس شهر لینز واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:   (90× 180) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

پرتره ماری مونک . 1918

نقاشی پرتره سونجا ناپس . 1898

سبک هنری : نمادگرایی 

محل نگهداری : گالری کاخ بلودر شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:(145× 145) سانتی متر   

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

پرتره سونجا ناپس . 1898

نقاشی پرتره هرمین گالیا . 1904

سبک هنری : نمادگرایی 

محل نگهداری : نگارخانهٔ ملی لندن شهر لندن واقع در کشور انگلستان 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (96.5× 170.5) سانتی متر   

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

پرتره هرمین گالیا . 1904

نقاشی پرتره ماری برونیگ. 1898

سبک هنری : واقع گرایی 

محل نگهداری : یک مجموعه خصوصی (تحت مالکیت خانواده ماری برونیگ)

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: اطلاعاتی در دسترس نست .

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

پرتره ماری برونیگ . 1898

نقاشی قلعه کامر در آتترسی . 1910

سبک هنری : هنر نو 

محل نگهداری : گالری کاخ بلودر شهر وین واقع در کشور اتریش 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (110× 110) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

قلعه کامر در آتترسی . 1910

نقاشی جنگل بوخن والد (بیرکنوالد) . 1903

سبک هنری : جدایی وین 

محل نگهداری : در مجموعه خانواده پل جی آلن

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (110× 110) سانتی متر   

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

جنگل بوخن والد (بیرکنوالد) . 1903

نقاشی شوالیه طلایی 2 . 1903

سبک هنری : نمادگرایی و هنر نو 

محل نگهداری : موزه هنر استان آیچی شهر ناگویا واقع در کشور ژاپن 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (100× 100) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر روبه رو کلیک کنید .

شوالیه طلایی 2 . 1903