ایوان شیشکین از نقاشان برجسته روسیه می باشد . او در آثار خود از سبک هنری واقع‌گرایی یا رئالیسم استفاده می کرد.

ایوان شیشکین در سال 1832 در شهر یلابوگا واقع در استان ویاتکا یعنی جمهوری تاتارستان امروز به دنیا آمد . پس از اتمام تحصیلات در شهر کازان برای یادگیری بیشتر هنر راهی مسکو و سپس شهر سن پترزبورگ شد . او همچنین با استفاده از بورسیه امپراتور روسیه توانست به سویس و آلمان برود تا پایه های هنری خود را تحکیم بخشد .

موضوع نقاشی های ایوان شیشکین بیشتر منظره های از جنگل است .

در این جا می توانید با تعدادی از آثار نفیس ایوان شیشکین آشنا شده و خرید چند جانبه از آنها را داشته باشید .

خرید آثار ایوان شیشکین

جهت خرید سفارشی هر کدام از آثار ایوان شیشکین شرایط خرید سفارشی را مطالعه کنید .

نقاشی صبح در جنگل کاج . 1889

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : نگارخانه دولتی ترِتیاکوف شهر مسکو واقع در کشور روسیه 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (139× 213) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

صبح در جنگل کاج . 1889

نقاشی چاودار . 1878

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : نگارخانه دولتی ترِتیاکوف شهر مسکو واقع در کشور روسیه 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (187× 107) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

چاودار . 1878

نقاشی جنگل . 1895

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزه هنرهای زیبا یکاترینبورگ شهر یکاترینبورگ واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (110× 83) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

جنگل . 1895

نقاشی پاکسازی جنگل  . 1896

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : یک مجموعه خصوصی 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (170× 119) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

پاکسازی جنگل . 1896

نقاشی اوک گراو . 1887

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : نگارخانه دولتی ترِتیاکوف شهر مسکو واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (62× 42) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

اوک گراو . 1887

نقاشی باران در جنگل بلوط . 1891

 جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : نگارخانه دولتی ترِتیاکوف شهر مسکو واقع در کشور روسیه 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (203 × 124) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

باران در جنگل بلوط . 1891

نقاشی پولس . 1884

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزهٔ ملی هنر بلاروس شهر مینسک واقع در کشور بلاروس

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (117.5× 71.5) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

پولس . 1884

نقاشی شمال وحشی . 1891

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزه ملی هنر اوکراین کیف واقع در کشور اوکراین

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (118× 161) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

شمال وحشی . 1891

نقاشی زمستان . 1890

 جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : نگارخانه دولتی ترِتیاکوف شهر مسکو واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (204× 125.5) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

زمستان . 1890

نقاشی رودخانه ای کوچک در جنگل توس . 1883

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزهٔ دولتی روسیه شهر سن پترزبورگ واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (153× 105) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

رودخانه ای کوچک در جنگل توس . 1883

نقاشی جنگل کاج در استان ویاتکا . 1872

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : نگارخانه دولتی ترِتیاکوف شهر مسکو واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (165.5× 120) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

جنگل کاج در استان ویاتکا . 1872

 نقاشی نمایی از حومه سن پترزبورگ . 1856

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزهٔ دولتی روسیه شهر سن پترزبورگ واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (66.5× 96) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

نمایی از حومه سن پترزبورگ . 1856

نقاشی در حاشیه جنگل . 1882

 جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزه هنر پرم شهر پرم واقع در کشور روسیه 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (183× 106) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

در حاشیه جنگل . 1882

نقاشی صبح مه آلود . 1885

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزه هنرهای دولتی نیژنی شهر نیژنی نووگورود  واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (146× 108) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

صبح مه آلود . 1885

نقاشی مسیر جنگل . 1884

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : نگارخانه دولتی ترِتیاکوف شهر مسکو واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (164× 112.8) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

مسیر جنگل . 1884

نقاشی عصر . 1882

 جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزه  هنر دونتسک شهر دونتسک واقع در کشور اوکراین

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (84× 110) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

 

عصر . 1882

نقاشی جنگل کنتس موردوینوف . 1891

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : نگارخانه دولتی ترِتیاکوف شهر مسکو واقع در کشور روسیه 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (108× 81) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

جنگل کنتس موردوینوف . 1891

در بیشه . 1865

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزهٔ دولتی روسیه شهر سن پترزبورگ واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه:  (62.5× 38) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

در بیشه . 1865

نقاشی قطع جنگل . 1867

جنبش هنری : واقع‌گرایی یا رئالیسم

محل نگهداری  : موزهٔ دولتی روسیه شهر سن پترزبورگ واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه: (196.5× 125) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی: بوم و رنگ روغن

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

قطع جنگل . 1867