اوژن آنری پل گوگن از مشهور ترین هنرمند جهان و همچنین فرانسوی می باشد که در خلق آثار خود از سبک های متعددی چون پسادریافتگری یا پُست‌امپرسیونیسم یا پسا‌امپرسیونیسم ، پریمیتیویسم یا بدوی گرایی و ترکیب‌گری استفاده می کرد .

او در سال 1848 در شهر پاریس واقع در کشور فرانسه به دنیا آمد . در ابتدای کار با کامیل پیسارو آشنا شد و از طریق آن با سبک امپرسیونیسم  روی آورد ولی بعدا از این سبک فاصله گرفت . او به عنوان مهم ترین چهره های  پسادریافتگری  شناخته می شود . او همچنین از دوستان ون گوگ نیز به شمار می رود .

پل گوگن بیشتر آثار هنر خود را در جزایر تاهیتی واقع در اقیانوس آرام به وجود آورد و با این کار چهره ای جدید به هنر نقاشی بخشید و توانست این موضوع را بیان کند که هنر را می توان در منطق به دور از تمدن امروزی نیز به وجود آورد .

در این جا می توانید با تعدادی از آثار نفیس پل گوگن آشنا شده و خرید چند جانبه از آنها را داشته باشید .

خرید آثار پل گوگن

جهت خرید سفارشی هر کدام از آثار پل گوگن شرایط خرید سفارشی را مطالعه کنید .

نقاشی پرتره آلین گوگن . 1893

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : گالری ایالتی شهر اشتوتگارت ، ایالت بادن-وورتمبرگ واقع در کشور آلمان

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (33× 41) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

پرتره آلین گوگن . 1893

نقاشی رقص دختران پون آوان . 1888

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : نگارستان ملی هنر آمریکا شهر واشنگتن دی سی واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (92.7× 73) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

رقص دختران پون آوان . 1888

نقاشی باغ ووژیرارد . 1881

جنبش هنری : امپرسیونیسم

محل نگهداری  : موزه هنر نی کارلسبرگ گلیپتوتک شهر کپنهاگ واقع در کشور دانمارک

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (45× 60) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

باغ ووژیرارد . 1881

نقاشی بینش پس از خطبه . 1888

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : نگارخانه ملی اسکاتلند شهر اِدینبرا واقع در کشور اسکاتلند 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (72.2× 91) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

بینش پس از خطبه . 1888

نقاشی ماتا موآ . 1892

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری 

محل نگهداری  : موزه تیسن-بورنمیسا شهر مادرید واقع در کشور اسپانیا

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (69× 91) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

ماتا موآ (در زمانهای قدیم) . 1892

نقاشی مراقبت های شبانی تاهیتی . 1892

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری 

محل نگهداری  : اِرمیتاژ شهر سن پترزبورگ واقع در کشور روسیه

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (113.7× 87.5) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

مراقبت های شبانی تاهیتی . 1892

نقاشی زن پلی‌نزی با فرزندان . 1901

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری 

محل نگهداری  : موسسه هنر شهر شیکاگو ، ایالت ایلینوی واقع در کشور ایالات متحده آمریکا

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (74.2× 91) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

زن پلی‌نزی با فرزندان . 1901

نقاشی سواران در ساحل . 1902

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : موزه فولک‌وانگ شهر اِسِن واقع در کشور آلمان

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (75.9× 65.6) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

سواران در ساحل . 1902

نقاشی خیابان ژوونت در روآن . 1884

جنبش هنری : امپرسیونیسم

محل نگهداری  : موزه تیسن-بورنمیسا شهر مادرید واقع در کشور اسپانیا

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (48.5× 55) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

خیابان ژوونت در روآن . 1884

نقاشی سلف پرتره با هاله و مار . 1889

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : نگارستان ملی هنر آمریکا شهر واشنگتن دی سی واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (51× 79) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

سلف پرتره با هاله و مار .1889

نقاشی زنان تاهیتی در ساحل . 1891

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری 

محل نگهداری  : موزه اورسی شهر پاریس واقع در کشور فرانسه 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (69× 91) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

زنان تاهیتی در ساحل . 1891

نقاشی باغ های بازار ووژیرارد . 1879

جنبش هنری : امپرسیونیسم

محل نگهداری  : موزه هنر کالج اسمیت شهر نورتهامپتون ، ایالت ماساچوست  واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (100.3× 66) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

باغ های بازار ووژیرارد . 1879

نقاشی چرت نیمروز . 1894

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : موزه متروپولیتن شهر نیویورک واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (116.2× 88.9) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

چرت نیمروز . 1894

نقاشی به تصویر کشیدن گل های آفتابگردان ون گوگ

سال : 1888

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : موزه ون گوگ شهر آمستردام واقع در کشور هلند 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (91× 73) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

به تصویر کشیدن گل های آفتابگردان ون گوگ . 1888

نقاشی خانواده شوفنکر . 1889

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : موزه اورسی شهر پاریس واقع در کشور فرانسه 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (92× 73) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

خانواده شوفنکر . 1889

نقاشی مسیح زرد . 1889

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : گالری هنری آلبرایت-ناکس شهر نیویورک واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (73.4× 91.1) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

مسیح زرد . 1889

نقاشی دو زن . 1902

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری 

محل نگهداری  : موزه متروپولیتن شهر نیویورک واقع در کشور ایالات متحده آمریکا 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (92.1× 73.7) سانتی متر 

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

دو زن . 1902

نقاشی زن تاهیتی با گل . 1891

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری 

محل نگهداری  : موزه هنر نی کارلسبرگ گلیپتوتک شهر کپنهاگ واقع در کشور دانمارک

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (46.5× 70.5) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

زن تاهیتی با گل . 1891

نقاشی کی ازدواج خواهی کرد؟ 1892

جنبش هنری : پسادریافتگری  ، بدوی گرایی و ترکیب‌گری

محل نگهداری  : کلکسیون شخصی 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (101× 77) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

 

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

کی ازدواج خواهی کرد؟ 1892

نقاشی حمام کردن زنان . 1885

جنبش هنری : امپرسیونیسم

محل نگهداری  : موزه ملی هنر غرب شهر توکیو واقع در کشور ژاپن 

ابعاد اصلی خود اثر در موزه : (46.2× 38.1) سانتی متر  

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

حمام کردن زنان . 1885

نقاشی چوپان برتون . 1886

جنبش هنری : امپرسیونیسم

محل نگهداری  : گالری هنری لینگ شهر نیوکاسل واقع در کشور انگلستان

ابعاد اصلی خود اثر در موزه :  (73.3× 60.4) سانتی متر

مواد به کار رفته اثر اصلی :  رنگ روغن و بوم

برای توضیحات بیشتر ، بازدید بهتر و خرید سفارشی این اثر روی دکمه زیر یا تصویر رو به رو کلیک کنید .

چوپان برتون . 1886