اوژن آنری پل گوگن از مشهور ترین هنرمند جهان و همچنین فرانسوی می باشد که در خلق آثار خود از سبک های متعددی چون پسادریافتگری یا پُست‌امپرسیونیسم یا پسا‌امپرسیونیسم ، پریمیتیویسم یا بدوی گرایی و ترکیب‌گری استفاده می کرد .
او در سال 1848 در شهر پاریس واقع در کشور فرانسه به دنیا آمد . در ابتدای کار با کامیل پیسارو آشنا شد و از طریق آن با سبک امپرسیونیسم روی آورد ولی بعدا از این سبک فاصله گرفت . او به عنوان مهم ترین چهره های پسادریافتگری شناخته می شود . او همچنین از دوستان ون گوگ نیز به شمار می رود .
پل گوگن بیشتر آثار هنر خود را در جزایر تاهیتی واقع در اقیانوس آرام به وجود آورد و با این کار چهره ای جدید به هنر نقاشی بخشید و توانست این موضوع را بیان کند که هنر را می توان در منطق به دور از تمدن امروزی نیز به وجود آورد .

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش 9 24 36