ما با ضمانت برگشت پول از شما خریدارن حمایت می کنیم:

اگر محصولی را که خریداری می کردید و سفارش دادید و تحویل گرفتید همانی نیست که در سایت وجود داشته آن را با دلایل اثبات کنید مرجوع دهید و کل مبلغ را پس بگیرید.