تسویه حساب با  فروشنده محصولات

ماده 9 . قرار داد سایت سِله آرت با فروشندگان

زمان واریز وجه به حساب و یا کارت بانکی فروشنده بعد از 7 روز از تحویل محصول به مشتری مورد نظر آن هم بدون شکایت مشتری و تایید اصالت محصول ، تایید مطابقت آن محصول با اطلاعات محصول که در سایت سِله آرت موجود است و تایید سالم بودن محصول از سوی مشتری در طی 48 ساعت (جمعاً 9 روز) با کسر کمیسیون سایت سِله آرت که ( 6 ) درصد و مالیات بر ارزش افزوده که مبلغ(9) درصد که جمعاً (15) درصد است امکان پذیر می باشد .

بنابراین

زمان واریز جمعاً 9 روز به شرط تاییذ محصول توسط مشتری .

مبلغ کمیسیون با مالیات بر ارزش افزوده جمعاً 15 درصد .